Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

darling
1608 5fc2 390
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove viaanakarenina anakarenina
darling
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viawkoncuja wkoncuja
darling
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viawkoncuja wkoncuja
darling
Anni, amori e bicchieri di vino, nun se contano mai _______________ Lata, kochankowie i kieliszki wina, to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada
— Age of Adaline
darling
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym
— W. Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viadoroti doroti
darling
Łatwiej jest się z czegoś wycofać, niż w coś się zaangażować. Związek wymaga pewnego rodzaju odwagi i wytrzymałości psychicznej, które od dawna były silnymi stronami kobiet, zbyt rzadko zauważanymi i docenianymi.
— Carol Gilligan "Innym głosem"
Reposted frommartjestsuper martjestsuper viadoroti doroti
darling
8731 e39c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadoroti doroti

June 26 2015

darling
1076 8ea4 390
Reposted fromsomenonsense somenonsense viakatkad katkad
1749 98b2 390
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaraindrops raindrops
3911 bb85 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viadoroti doroti
darling
2167 7757 390
To ja. Dzisiaj.  I jutro pewnie też.
Reposted fromsiwa siwa vialexxie lexxie
darling
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadoroti doroti
darling
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
— z zeszytu
Reposted fromosaki osaki viawkoncuja wkoncuja
darling
4930 90c4 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaraindrops raindrops
darling
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viaraindrops raindrops
darling
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
darling
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frommslexi mslexi viamaybeyou-xx maybeyou-xx
darling
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
darling
9022 4277 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaybeyou-xx maybeyou-xx
darling
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viazapalniczka zapalniczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl