Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

darling
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
darling
darling
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure viaamericano americano
darling
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viaamericano americano
darling
8269 c746 390
darling
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viaamericano americano
darling
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaamericano americano
darling
9213 3e2f 390
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie
darling
4807 6182 390
Reposted fromtimetolove timetolove viaamericano americano
darling
5995 13ff 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viastrangeee strangeee

June 30 2015

darling
1608 5fc2 390
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove viaanakarenina anakarenina
darling
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viawkoncuja wkoncuja
darling
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viawkoncuja wkoncuja
darling
Anni, amori e bicchieri di vino, nun se contano mai _______________ Lata, kochankowie i kieliszki wina, to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada
— Age of Adaline
darling
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym
— W. Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viadoroti doroti
darling
Łatwiej jest się z czegoś wycofać, niż w coś się zaangażować. Związek wymaga pewnego rodzaju odwagi i wytrzymałości psychicznej, które od dawna były silnymi stronami kobiet, zbyt rzadko zauważanymi i docenianymi.
— Carol Gilligan "Innym głosem"
Reposted frommartjestsuper martjestsuper viadoroti doroti
darling
8731 e39c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadoroti doroti

June 26 2015

darling
1076 8ea4 390
Reposted fromsomenonsense somenonsense viakatkad katkad
1749 98b2 390
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaraindrops raindrops
3911 bb85 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viadoroti doroti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl